Hizmet Seviyeleri

Aşağıdaki hizmet seviyesi taahhütleri, sadece ücretli hizmet alan müşterilere, hizmet talebi veya kesinti tarihi itibariyle ilişkilerinin sorunsuz devam ediyor olması, kullanım koşullarına eksiksiz uymaları ve son ödeme tarihini geçmiş borçları olmaması koşullarına bağlı olarak verilmektedir.

Kesinti Telafisi:

TeamGram, hizmetin herhangi bir takvim ayındaki toplam sürenin %99,33’ünde çalışır durumda olmasını sağlamak için gerekli her türlü makul çabayı gösterecektir. Hizmetin çalışma oranı bu seviyenin altında kalırsa, aşağıdaki tabloya göre hizmet kredisi sağlanır:

Çalışırlık Hizmet kredisi
%<99.33 %0
%99 – %99.33 %5
%95 – %99 %25
%>95 %50

Hizmet kredileri, bizim tercihimize bağlı olarak indirim veya ücretsiz kullanım şeklinde sunulabilir. Ücret iadesi yapılmaz.

Kesintiden etkilendiğini düşünen müşteriler, web sitemizdeki formu kullanarak taleplerini, kesintiden etkilendikleri zamanları da açıkça belirterek, ilgili fatura döneminin bitişini takip eden 7 gün içinde bildirmelidirler. Bu talepler, sistem kayıtlarımız incelenerek 10 iş günü içinde cevaplanacaktır.

Destek talepleri:

Müşteri destek talepleri aşağıdaki tablodaki sürelere uygun olarak cevaplanacaktır:

Ciddiyet Sunulduğu zaman Cevap süresi
En yüksek
Hiç bir kullanıcı sisteme erişemiyor
24*7 1 saat
Yüksek
Sisteme bazı kullanıcılar erişemiyor ve alternatif çözüm yok
24*7 3 saat
Normal
Servisin bazı kısımlarını veya belli bir müşteriyi etkileyen, veya alternatif çözümü olan sorunlar
24*5 (CET) 1 gün

Tüm hizmet talepleri TeamGram web sitesindeki formdan veya web sitesine erişimin mümkün olmadığı durumlarda “destek@teamgram.com” adresine email gönderilerek yapılmalıdır.

Yedekleme Politikası

Felaket kurtarma planlarımızın bir parçası olarak, tüm veri tabanlarımızı saatlik olarak farklı bir coğrafi konumdaki güvenli sunucularda yedekliyoruz. Bir felaket durumunda, kullanılabilir durumdaki en yeni yedek veriyi en kısa zamanda kullanılır hale getirmek için makul olan çabayı göstereceğiz.

Standart veri yedekleme politikamız, güvenlik nedeniyle yedekleme dosyalarının müşterilere teslim edilmesini içermez. Yetkili kişilerce müşteri bazında yedekleme dosyaları için yapılan münferit talepler, her bir talep için $200 ek ücret karşılığında karşılanabilir. Bu yedekler, o müşterinin tüm kullanıcılarının ürettiği tüm veri tabanı kayıtlarını içerir. TeamGram bu yedeklerin TeamGram dışında bir sistemle uyumluluğu ve kullanılabilirliği hakkında hiç bir garanti vermez. Böyle bir talep yapıldığında, yedekleri teslim etmeden önce talep yapanın yetkisini ve söz konusu verilerin gerçekten yetki verene ait olduğunu doğrulamak için gerekli gördüğümüz kontrolleri yapma ve yeterli kanıt sunulmayan durumlarda talebi reddetme hakkımız mahfuzdur.